Распечатайте купон и предъявите его при записи на курсы